top of page
IMG_0482.JPG

Waarom DaDOM?

Het is bewezen dat muzikale interventies het welzijn van patiënten en bewoners verhoogt, zowel op korte als op lange termijn. Ze slapen en eten beter, hebben minder gedragsproblemen en, misschien wel het belangrijkste, ze communiceren beter. 


Deze verhoogde betrokkenheid is zeer waardevol voor zorgprofessionals die bijvoorbeeld werken met mensen met dementie. Het is voor hen daarom erg nuttig om te leren hoe ze door middel van muziek gemakkelijker contact kunnen maken met hun patiëntenpopulatie. Muziek kan een fantastisch hulpmiddel zijn bij de dagelijkse zorgwerkzaamheden zoals eten, douchen, slapen en het innemen van medicijnen.


En, een mooie bijvangst: het inzetten van muziek heeft ook effect op de zorgmedewerkers zelf. Het kan bij hen stress verlagen en het werkplezier verhogen. Daarnaast kan het zelfvertrouwen toenemen door het inzetten van eigen muzikale talenten, hoewel deze vaardigheden nog niet opgenomen zijn in het curriculum.

Onze aanpak

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het integreren van muziek in de zorg, maar er is relatief weinig aandacht voor de praktische uitvoering hiervan. En juist het toepassen – het praktische deel dus - kan zorgen voor een grote impact. Daarom richt ons project zich voornamelijk op de manier waarop mbo-studenten in de zorgsector de nieuwste muzikale zorgtechnieken kunnen leren én uitvoeren in hun latere werk. Ons project benadrukt daarbij in bredere zin ook de essentiële rol die het middelbaar beroepsonderwijs heeft in het aanvaarden en toepassen van dergelijke innovaties in de zorgsector.

DSC_7212.jpg
DSCF4551.jpg

Afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt

De vraag naar zorg in Europa stijgt, en daarmee ook de vraag naar goed-opgeleide zorgprofessionals, specifiek die met praktijkervaring. Van hen wordt verwacht dat zij een brede rol in hun werk aannemen, waarbij ze aandacht hebben voor zowel de zorg-gerelateerde klachten als eventuele sociale belemmeringen van de patiënt. Wij hopen een nieuwe generatie zorgstudenten op te leiden met een goed gevulde gereedschapskist aan muzikale activiteiten en interventies. Dit kan voor hen – en ook voor werkgevers - een meerwaarde zijn als ze naar een baan zoeken. 


Docenten die betrokken zijn bij dit project ontwikkelen eveneens hun persoonlijke en professionele competenties. Zorginstellingen, de toekomstige werkgevers van onze studenten, zijn het hart van ons project. Zij geven input, ontvangen studenten voor werkbezoeken en versterken daarmee hun band met de onderwijsinstellingen.

Op weg naar meer inclusieve zorg

De zorgstudenten moeten vertrouwd raken met een inclusieve manier van werken om de vaardigheden en strategieën die ze in de module leren, toe te passen op verschillende doelgroepen. Ze leren hoe ze muzikale interventies kunnen inzetten om te communiceren met mensen met dementie, mensen met een handicap en andere kwetsbare groepen die ze kunnen tegenkomen in hun werk. Dit programma biedt hen tools en technieken om een zorgomgeving te creëren waarin iedereen actief betrokken wordt.

210616JS8745.jpg
bottom of page