top of page
30.jpg

Ką mes ketiname daryti?

Mes tikimės, kad muzika bus plačiau naudojama socialinės gerovės ir sveikatos priežiūros profesijų srityse, rengiant naują specialistų karta, kuri žinotų, kaip užtikrintai naudoti muzikines veiklas praktikoje. Taip bus kuriama Europa, kurioje muzikinės veiklos taps neatsiejama socialinės gerovės ir sveikatos priežiūros specialistų taikomų įrankių rinkinio dalimi, padedančių gerinti žmonių, kuriais jie rūpinasi, gyvenimo kokybę. Be to, bus geriau suprantama, koks svarbus profesinio mokymo vaidmuo siekiant plačiai diegti naujoves socialinės gerovės ir sveikatos priežiūros sektoriuje.

Pripažįstame, kad viso to neįmanoma pasiekti per vieną projektą, tačiau manome, kad "DaDOM" yra pirmas žingsnis link to.

"DaDOM Music in Care" mokinių mokymo programa

Pirmasis ir didžiausias siekiamas rezultatas bus studentų mokymo programos modulis, supažindinantis socialinės gerovės ir sveikatos priežiūros profesinio mokymo mokinius su įvairiais būdais, kaip jie gali naudoti muziką savo praktikoje. Tikslinė grupė - sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės programų profesinio mokymo mokiniai. Mokymo programos modulis bus parengtas taip, kad jį būtų galima naudoti visą semestrą.  Jame taip pat bus pateikta rekomendacijų, kaip sutrumpinti ar išplėsti veiklas, kad jas būtų galima pritaikyti atitinkamai pagal mokymosi programą. Mokymo programa bus glaudžiai susieta su mokytojų rengimu (2 rezultatas) ir priemonių rinkiniu skirtu slaugos ir globos paslaugas teikiančioms organizacijoms (3 rezultatas). Todėl profesinio rengimo mokykloms bus pasiūlytas visas paketas, ko reikia, kad jos galėtų pradėti siūlyti mokymo programos modulį, kaip pagrindinių sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės mokomųjų dalykų turinio dalį.

1. naamsvermelding  -©EMBRACE Nederland, Kees Elzinga.jpg
DSC_7226.jpg

"DaDOM Music in Care" mokytojų mokymai

Antrasis projekto rezultatas - mokytojų mokymai, skirti sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės profesinio rengimo mokytojams, kuriuose jiems bus parodytos muzikos pritaikymo galimybės, teikiant slaugos ir globos paslaugas, ir sukurtas pagrindas reikalingas mokinių mokymo programai įgyvendinti. DaDOM mokymo programa profesinio mokymo mokyklose visoje Europoje, leis mums parengti mokytojus, kurių reikia, kad visoje Europoje būtų sukurta nauja socialinės globos ir sveikatos priežiūros specialistų karta, gebanti apgalvotai, strategiškai ir veiksmingai taikyti muzikines veiklas savo praktikoje.

DaDOM  priemonių rinkinys slaugos ir globos paslaugas teikiančioms organizacijoms

Trečiasis  rezultatas bus priemonių rinkinys, slaugos ir globos paslaugas teikiančių organizacijų vadovams ir praktinio darbo specialistams, padedantis suprasti kaip bendradarbiauti su profesinio mokymo mokyklomis ir ekspertų organizacijomis, kad muzika būtų įtraukta į jų teikiamų paslaugų asmenims paketą. Priemonių rinkinyje bus pristatyta "DaDOM" koncepcija ir paaiškinta slaugos ir globos paslaugas teikiančioms organizacijoms ko gali tikėtis iš profesinio mokymo įstaigų mokinių,  ir ką jos galėtų pasiūlyti mokiniams mainais. Visa tai bus praktiškai pritaikyta įvairiuose realių atvejų tyrimuose ir interviu. Vėliau visa tai bus sujungta į veiksmų planą, kurį slaugos ir globos paslaugas teikiančios organizacijos galės įgyvendinti, kad taptų "DaDOM" darbdaviais.

DSC_7247.jpg
bottom of page