top of page
IMG_0482.JPG

Kodėl DaDom?

Muzikos nauda yra įrodyta ir taikoma asmenims, kuri pagerina jų savijautą tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Pagerėja miegas ir mityba, sumažėja elgesio problemų ir, galbūt svarbiausia, pagerėja bendravimo įgūdžiai. Muzikos veiklų taikymas yra labai vertinga priemonė ypač dirbant, su demencija sergančiais žmonėmis. Veiksmingai naudojant muziką darbe su demencija sergančiais  asmenimis, galima lengviau užmegzti kontaktą su šiais asmenimis, bei pagerinti darbo aplinką. Muzika gali būti puiki pagalba palengvinant kasdienės priežiūros užduotis, pavyzdžiui, valgymą, prausimąsi duše, miegą ir vaistų vartojimą.

Socialinės gerovės ir sveikatos priežiūros sričių darbuotojai,  supratę muzikos naudą gali: sumažinti stresą ir padidinti pasitenkinimą darbu, taip pat padidinti pasitikėjimą savimi pasinaudojant asmeniniais muzikiniais gebėjimais  ir lyderyste. Tačiau šie įgūdžiai kol kas nėra įtraukti į profesinio mokymo programas jau įvardintose srityse.

Mūsų metodika

Nepaisant mokslinių tyrimų ir įvairių projektų apie muzikos integraciją į socialinės gerovės ir sveikatos sritis, profesiniame lygmenyje, tam vis dar yra skiriama mažai dėmesio.

Tačiau poveikis, kurį būtų galima pasiekti, jei šie nauji metodai būtų plačiai taikomi profesiniu lygmeniu, turi daug potencialo. Todėl mūsų projekte aktyviai domimasi, kaip profesinio mokymo mokiniai ir mokytojai gali perimti naujausias muzikos technikas, taikomas prižiūrint ligonius ,ir praktiškai jas pritaikyti savo darbe. Mūsų projekte taip pat pabrėžiamas esminis profesinio mokymo sektoriaus vaidmuo diegiant ir plačiai pritaikant inovatyvias praktikas.

DSC_7212.jpg
DSCF4551.jpg

Pritaikymas darbo rinkos poreikiams

Didėjant socialinės gerovės ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikiui Europoje, didėja ir gerai parengtų specialistų, ypač profesinio lygmens, poreikis. Taip pat tikimasi, kad profesinį išsilavinimą įgiję socialinės gerovės ir sveikatos sričių programų  darbuotojai savo darbe atliks reikšmingesnį vaidmenį, derindami tiek sveikatos, tiek socialinės priežiūros aspektus, susijusius su pacientų ir (arba)  socialinių paslaugų gavėjų priežiūra. Rengdami naują profesinio mokymo socialinės gerovės ir sveikatos priežiūros mokinių kartą, turinčių žinias ir gebėjimus panaudoti muzikines veiklas ir metodus,  mes tikimės padidinti jų   įsidarbinimo galimybes. Tuo pačiu tikimės, kad mokiniai prisidės prie novatoriškų idėjų diegimo socialinės gerovės ir sveikatos priežiūros sektoriuose. Profesinio mokymo mokytojai, kurie dalyvaus šiame projekte, taip pat pagilins savo asmenines ir profesines kompetencijas. Organizacijos ir būsimieji mūsų mokinių darbdaviai, taip pat yra mūsų projekto dalis siūlantys savo įžvalgas bei priimdami mokinius atlikti praktiką taip užmezgant glaudesnius ryšius su profesinio mokymo įstaigomis.  

Įtraukios priežiūros link

Profesinio mokymo mokiniai, kurie mokosi socialinės gerovės ir sveikatos srityse turi suprasti savo darbo svarbą, kad galėtų taikyti įgūdžius ir strategijas, kurių išmoks projekto metu, dirbdami su įvairiomis pažeidžiamomis grupėmis. Mokiniai išmoks dirbti taikant muzikines veiklas, kad galėtų bendrauti su demencija sergančiais žmonėmis, neįgaliaisiais ir įvairiomis kitomis pažeidžiamomis grupėmis, su kuriomis jie gali susidurti savo profesinėje veikloje. Tai suteiks jiems daugiau gebėjimų padedančių kurti palankią globos aplinką, kurioje aktyviai bus įtraukti procese dalyvaujantys asmenys.  

210616JS8745.jpg
bottom of page